تبلیغات
شاهزادگان تنیس - پروفایل مدیرکل
من سارانا94مدیرکل وبم

13سالمه

من عاشق خدامم عشقی که می دونم همیشه پیشم خواهدبود

اماخوب مثه بقیه ی نوجوونا

به چندنفرم علاقه دارم من به کیم هیون جونگ خیلی علاقه دارم

به کارافوجی هم ربطی نداره

به اکابانه هم علاقه دارم اینم به مریم هیچ ربطی نداره


من یه اخلاقی دارم وقتی بگم بایدبکنم


یعنی یه روزی انجامش میدم


من دوست دارم یه طراح ماهرباشم

طراحی که باهرتابلونقاشی 3میلیون به جیب بزنه

دوست دارم اینکاروازالان شروع کنم بعدازیه مدت

میرم

سرنویسندگی کلی کتاب می نویسم کلی پول ازاون جا به جیب می زنم

بعدشمیرم سرستاره شناسی

یکم پول ازاونجا به جیب می زنم

دراخرسر موخام استاد دانشگاه بشم  کلی پول ازاونجا به جیب بزنم

بعدش همه ی پولامو جمع می کنم

میرم خارج ازکشورزندگی کنم اونجایه شرکت بازمی کنم

بگذریم

من اهل اذربایجان شرقی (درست مرکزش تبریز)

غذای موردعلاقه ام پیتزا

انصافن راستشوبگم ادم خوبیم ازسوراایچیزن بپرسیدبلاخره اون 9ماه باهام همکلاسی بود

ازاهنگای کره ای خوشم میاد

اهنگای گروه دابل اس هم که معرکس دوسش دارم

قراره برم هفتم

رشته ی که دوسش دارم واقعا ریاضی(برای ستاره شناسی بایدریاضی خوند)


رنگ مورد علاقه (فیروزه ای)

خوانواده(پدرمادرخواهربراردربزرگتر)

سارانه یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی


سارانهههههههههههههههههههههه ی


ساراگییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییآخرین مطالب